TextBody

Giải pháp Match-On-Card (MoC)

22/03/2022

Giải pháp định danh trên thẻ thông minh lưu các yếu tố sinh trắc học như vân tay và/hoặc khuôn mặt ngay trên thẻ thông minh, từ đó làm cơ sở định danh chính xác thông tin khách hàng trong quá trình thu thập và xác thực thông tin định danh của khách hàng tại thời điểm giao dịch.

  • Dữ liệu thông tin sinh trắc học lưu vào con chip gắn trên thẻ giúp các dữ liệu này không bị rò rỉ trong quá trình trao đổi thông tin hoặc thực hiện các thao tác xác thực định danh
  • Tính bảo mật cao nhờ cơ chế đối sánh thông tin sinh trắc học ngoại tuyến (offline) giữa chủ thẻ và dữ liệu được lưu trên thẻ ngay tại thời điểm thực hiện hoạt động định danh

  • Giúp kiểm soát và đối chiếu cơ sở dữ liệu nhanh chóng

  • Giúp bảo vệ khách hàng an toàn trong các hoạt động xác thực danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân.