TextBody

Hội thảo về trải nghiệm liền mạch cho ngân hàng số

24/08/2022

     Trong công cuộc chuyển đối số quốc gia, ngân hàng số đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu của các ngân hàng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

     Bên cạnh những sản phẩm - dịch vụ truyền thống, các ngân hàng Việt không ngừng đầu tư nghiên cứu ứng dụng các thành tưu khoa học công nghệ để cung cấp cho người dân các tiện ích thiết thực mới như dịch vụ phát hành thẻ ngay lập tức, mô hình ngân hàng thông minh tự phục vụ, các hình thức định danh - xác minh người dùng bằng CCCD gắn chip cũng như nhiều sản phẩm dịch vụ khác giúp đơn giản hóa quy trình phục vụ, tăng cường bảo mật, nâng cao trải nghiệm người dùng với tính cá nhân hóa cao, tính sáng tạo, đơn giản và minh bạch. 

     Với mong muốn chia sẻ với các tổ chức tài chính ngân hàng những phương thức hiệu quả giúp xây dựng và triển khai thành công các chương trình Thẻ cho Ngân hàng số, MK Group và Entrust đã phối hợp tổ chức Hội thảo: TRẢI NGHIỆM LIỀN MẠCH GIỮA PHÁT HÀNH THẺ VẬT LÝ VÀ THẺ SỐ HÓA với mong muốn góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng Việt.