TextBody
Chính phủ

Chính phủ

 • Giải pháp phát hành tài liệu nhận dạng bảo mật
  (chứng minh thư, bằng lái xe, hộ chiếu điện tử, thẻ bảo hiểm sức khỏe – y tế)
 • Hệ thống thanh toán/phân phối phúc lợi xã hội Giải pháp phát hành, lồng gấp, phân loại, đóng gói và gửi tài liệu bảo mật
 • Giải pháp xác thực bảo mật dữ liệu (xác thực bằng mật khẩu một lần KeyPass OTP, xác thực bằng khóa bảo mật FIDO KeyPass, chữ ký số, hạ tầng khóa công khai PKI, chứng thư SSL và xác thực bằng sinh trắc học)
 • Giải pháp mã hóa dữ liệu cấp cao Prim’X
 • Giải pháp kiểm soát vào – ra
 • Thiết bị Camera ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động an ninh quốc phòng
 • Giải pháp ví điện tử
 • Hệ thống Kiosk tự phục vụ (thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ công, tiết kiệm, tín dụng vi mô)

Giải pháp Thành phố thông minh gồm hệ sinh thái thẻ thông minh toàn diện từ khâu phát hành cho đến tích hợp đa ứng dụng trên thẻ gồm:

 • Định danh công dân, thanh toán các phí dịch vụ công,
 • Giải pháp thẻ vé giao thông công cộng
 • Giải pháp thu phí giao thông tự động

Gửi câu hỏi