TextHead
TextBody
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

 • Giải pháp phát hành thẻ - thẻ thông minh toàn diện (thiết bị, phần mềm phát hành, vật tư và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật)

 • Sản xuất các sản phẩm thẻ thông minh với chip tiếp xúc/không tiếp xúc/giao diện kép

 • Giải pháp xác thực bảo mật dữ liệu (xác thực bằng mật khẩu một lần KeyPass OTP, xác thực bằng khóa bảo mật FIDO KeyPass, hạ tầng khóa công khai PKI, chứng thư SSL và xác thực sinh trắc học)

 • Giải pháp mã hóa dữ liệu cấp cao Prim’X

 • Giải pháp thẻ thông minh cho trường học và các tổ chức giáo dục MK School Card

 • Thiết bị camera giám sát, camera hành trình ứng dụng công nghệ AI.

 • Giải pháp ví điện tử

 • Sản xuất biểu mẫu vi tính liên tục (hóa đơn VAT, vận đơn, hóa đơn POS, lồng gấp phong bì)

 • Hệ thống Kiosk tự phục vụ (nạp tiền và thanh toán)

Doanh nghiệp có thể triển khai các giải pháp riêng biệt hoặc kết hơp tùy theo nhu cầu thực tế như:

 • Giải pháp thẻ vé điện tử và cổng vào – ra điện tử/tự động

 • Giải pháp kiểm soát vào – ra và chấm công

 • Giải pháp tích điểm khách hàng thân thiết MK Point+

 • Giải pháp thanh toán thẻ trả trước MK Pay+

 • Giải pháp kiểm soát khách mời sự kiện MK EVM

Send a question