TextHead
TextBody
Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

 • Giải pháp phát hành và cá thể hóa thẻ tài chính (thẻ ATM, thẻ EMV, thẻ thanh toán nội địa VCCS)

 • Giải pháp chuyển đổi thẻ từ sang thẻ Chip theo chuẩn quốc tế EMV và nội địa VCCS

 • Sản xuất các sản phẩm thẻ thông minh: thẻ tiếp xúc, không tiếp xúc, thẻ giao diện kép (Visa, MasterCard, JCB, UPI, VCCS)

 • Các giải pháp quản lý chất lượng, phân loại, đóng gói và gửi thẻ

 • Giải pháp và dịch vụ gửi mã PIN điện tử

 • Giải pháp xác thực bảo mật trong giao dịch trực tuyến (xác thực bằng mật khẩu một lần KeyPass OTP, xác thực bằng thiết bị KeyPass U2F Token, giải pháp EMV 3D Secure, chứng thư SSL và xác thực sinh trắc học)

 • Giải pháp thanh toán di động Mobile Card

 • Giải pháp nhận diện và xác minh bằng sinh trắc học MK eKYC

 • Thiết bị Camera giám sát ứng dụng công nghệ AI

 • Giải pháp ví điện tử

 • Giải pháp mã hóa dữ liệu cấp cao Prim’X

 • Biểu mẫu vi tính liên tục (hóa đơn ATM/POS/EDC, nhật ký ATM, hóa đơn)

 • Hệ thống Kiosk tự phục vụ (nạp tiền tài khoản, chuyển tiền, thanh toán nợ, tiết kiệm, thanh toán hóa đơn)

Send a question