TextBody
Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh từ Hội thảo Trải nghiệm liền mạch cho Ngân hàng số

09/09/2022

Hình ảnh từ Hội thảo Trải nghiệm liền mạch cho Ngân hàng số

Entrust và Mastercard cùng hợp tác để đơn giản hóa trải nghiệm  thanh toán kỹ thuật số

06/09/2022

Entrust và Mastercard cùng hợp tác để đơn giản hóa trải nghiệm thanh toán kỹ thuật số

Hội thảo về trải nghiệm liền mạch cho ngân hàng số

24/08/2022

Hội thảo về trải nghiệm liền mạch cho ngân hàng số

"TRẢI NGHIỆM LIỀN MẠCH GIỮA PHÁT HÀNH THẺ VẬT LÝ VÀ THẺ SỐ HÓA"

19/08/2022

"TRẢI NGHIỆM LIỀN MẠCH GIỮA PHÁT HÀNH THẺ VẬT LÝ VÀ THẺ SỐ HÓA"

Sự kết nối giữa Thẻ vật lý (Physical Card) và Thẻ số hóa (Digital Card)

17/08/2022

Sự kết nối giữa Thẻ vật lý (Physical Card) và Thẻ số hóa (Digital Card)

Lợi thế của thẻ số hóa trong thanh toán

16/08/2022

Lợi thế của thẻ số hóa trong thanh toán

45678