TextHead
TextBody

Giải pháp nhận diện và xác minh bằng sinh trắc học (MK ABIS)

22/03/2022

Giải pháp nhận diện và xác minh khách hàng bằng sinh trắc học MK ABIS (MK Automated Biometrics Identification System) giúp số hóa thông tin - định danh khách hàng, từ đó thực hiện các các hoạt động kiểm soát và đối chiếu cơ sở dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng bổ sung thông tin khách hàng trong trường hợp cần cập nhật để tăng tính chính xác của việc xác minh thông tin.

 

  • Xác thực Vân tay/Khuôn mặt thực của người dùng, có thể kết hợp so sánh với vân tay/khuôn mặt trên CMND/CCCD/Hộ chiếu.
  • Tự động trích xuất thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân để đối sánh với thông tin sinh trắc học thực tế tại thời điểm đăng ký (enrollment)
  • Định danh chính xác, số hóa danh tính của khách hàng
  • Giảm gian lận, hạn chế rủi ro cho khách hàng và doanh nghiệp, giúp khách hàng yên tâm hơn khi giao dịch
  • Tuân thủ quy định của Chính phủ về định danh điện tử