TextBody

Trung tâm xác thực KeyPass

23/03/2022

Các giải pháp được xây dựng trên nền tảng KeyPass™ OTP là hệ thống máy chủ mạnh và linh hoạt về quy mô, cung cấp các lựa trọn triển khai đa dạng trên nhiều môi trường & nền tảng như cài đặt trên môi trường ảo hoá, sử dụng phần cứng bảo mật (Hardened Appliance & Module bảo mật phần cứng đáp ứng FIPS 140-2 Level 3), hoặc sử dụng phần cứng được cung cấp bởi Ngân hàng.

 

Hệ thống KeyPass được tích hợp trực tiếp với hệ thống ngân hàng trực tuyến Banking System của Ngân hàng. Keypass đã được tích hợp sử dụng ở 20 ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp, sẵn sàng tích hợp cho cho các dịch vụ trực tuyến của mọi ngành.

 

Giải pháp xác thực KeyPass OTP là giải pháp xác thực hiệu suất cao, có khả năng mở rộng cho các giao dịch bảo mật điện tử. KeyPass OTP hỗ trợ nhiều loại token, nhiều phương pháp xác thực và đa dạng ứng dụng xác thực.